De stichting heeft een ANBI-status

Donateurs kunnen hun giften opgeven bij de belasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek  als via  periodieke giften

Stichting jIRAh

Bankrekeningnummer:    NL93RABO0343 8771 55

 

 

 

Maakt u samen met ons het onmogelijke mogelijk? 

Inclusieve speeltuinen en het elektrisch rolstoelvoetbal

Samen zijn we onbeperkt!

Onze dank is groot,namens alle kinderen met een beperking

Team Stichting jIRAh