Kinderen en (samen)spelen

 

Buiten spelen en sporten is leuk en gezond!

 

We willen  kinderen met een lichamelijke beperking, letterlijk en figuurlijk, niet meer eenzaam aan de zijlijn laten zitten!

 

 Het samenspelen en sporten heeft vooral waarde voor de: 
 
*emotionele ontwikkeling  (gevoelens uiten en verwerken),
*sociale ontwikkeling  (afstemmen van gedrag, sociale cognitie)  
*intellectuele ontwikkeling  ( toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling).
 
Spelen en sporten zorgt voor een fijn gevoel en het mooiste is als je dat met gezinsleden of vrienden kunt doen. 
Fysiek spelen is goed voor lichaam en geest.
 
Sport stimuleert het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen bij kinderen.
 
Sporten helpt kinderen zich meer te ontspannen en minder te vervelen. Het verbetert hun conditie, gaat overgewicht en eenzaamheid tegen, 
 
Het bevordert het opdoen van sociale vaardigheden en het maken van vrienden.
 
Dit geldt dus ook voor kinderen met een lichamelijke beperking. Zij willen net zo goed meedoen en samenspelen!
 

De lichamelijke beperking maakt het lastiger om tot (samen)spel en sporten te komen. Daarom is het zo belangrijk dat de beperkende omstandigheden zoveel mogelijk worden opgeheven!

 

Wij willen daarom zoveel mogelijk situaties creëren, waarin kinderen met een lichamelijke beperking kunnen meedoen en niet alleen toe  zitten te kijken!

 

En het werkt  natuurlijk ook andersom, we willen ook stimuleren dat kinderen zonder een beperking het contact aan te gaan met kinderen met een lichamelijke beperking. Dat is niet eng of raar, ook met hen kan je spelen. Daarvoor willen we ook inclusieve speeltuinen realiseren!